Agrarisch Onroerend Goed
Agrarisch Onroerend Goed 
Rinkeweelsdijk

Rinkeweelsdijk

Rinkeweelsdijk

Rinkeweelsdijk

 

Soort object


Ligging
Omschrijving

Perceel grasland

Rinkeweelsdijk, Hippolytushoef

Wij bieden namens het Rijksvastgoedbedrijf een perceel grasland aan de Rinkeweelsdijk te Hippolytushoef te koop aan.

Het perceel betreft een perceel grasland van 00 ha 53 a 91 ca groot. De grondsoort is leemarm en zwak lemig fijn zand (bron Stiboka grondkaart Nederland).

Op het perceel kadastraal bekend Wieringen, sectie G nummer 1257 zit een herinrichtingsrente van € 5,13 per jaar met een eindjaar van 2026.

Voor de ontsluiting naar de openbare weg is geen recht van overpad gevestigd.

Het perceel wordt in de huidige staat per openbare inschrijving verkocht.

Het inschrijfformulier is bij ons op te vragen.

 

BROCHURE

INFO

 

Wierweg 22 Slootdorp Soort object


Ligging
Omschrijving

Woning 

Wierweg 22, Slootdorp

Op een prachtige landelijke locatie tussen Slootdorp en Wieringerwerf, nabij het Robbenoord bos, staat deze woonboerderij op een perceel van maar liefst 7.740 m. Rondom een riante tuin en weide met stal. Deze woning heeft de mogelijkheid om in de Domeinboerderij uit te breiden tot en riante woonplek.

BROCHURE

VERKOCHT 

 

Molenweg Middenmeer Soort object


Ligging
Omschrijving

Cultuurgrond

Molenweg, Middenmeer

8 ha 

 Lichte zavelgrond

 

VERKOCHT 

 

Polderweg Hippolytushoef Soort object


Ligging
Omschrijving

Cultuurgrond

Polderweg, Hippolytushoef

8 ha 

Grasland

 

VERKOCHT 

 

Schervenweg Wieringerwerf Soort object


Ligging
Omschrijving

Cultuurgrond

Schervenweg, Wieringerwerf

17 ha 

Lichte tot zware zavelgrond 

 

VERKOCHT 

 

Soort object


Ligging
Omschrijving

Woning

Rust, ruimte, vrijheid en energiezuinig!

Noorderkwelweg 22, Wieringerwerf

Op een prachtige unieke landelijke locatie nabij het dorp Wieringerwerf en het Robbenoordbos, staat deze twee-onder-n kapwoning op een en perceel van maar liefst 5.820 m. Rondom een riante tuin, met fruitbomen, een gedraineerde paardenbak en weide.

BROCHURE

VERKOCHT 

 

Soort object


Ligging
Omschrijving

Monumentale stolpboerderij met erf en opstallen met ca. 2,15 ha tuingrond.

Noord Zijperweg 81, 1766 HK  Wieringerwaard

Stolpboerderij op een erfperceel van 3.575 m2 met een schuur en een kas en 2.15.30 ha tuingrond, beplant met pioenrozen en snijheesters.

BROCHURE

VERKOCHT 

 
Soort object

LiggingOppervlakte


Omschrijving

Cultuurgrond

hoek Normerlaan en Noorderlaan Hippolytushoef

03.14.10 ha

Twee aaneengesloten percelen grasland, volgens Stiboka lemig fijn zandgrond. Ontsloten naar de Noorderlaan.

BROCHURE

VERKOCHT 

 
Soort object

LiggingOppervlakte


Omschrijving

Woonboerderij op 5.700 m2 grond 

Medemblikkerweg 7, 1771 SC Wieringerwerf

5.700 m2

De woonboerderij is op een ruim perceel gelegen dicht bij de A7.

 

VERKOCHT

 
Soort object

LiggingOppervlakte


Omschrijving

Cultuurgrond  

 

21.34.46 ha

Een perceel akkerbouwgrond volgens Stiboka lichte zavelgrond en ontsloten middels een betonpad naar de Zwinweg.

 

VERKOCHT

 
Soort object

LiggingOppervlakte


Omschrijving

Cultuurgrond  

 

3 ha 

Een perceel akkerbouwgrond volgens Stiboka zavelgrond en ontsloten naar de Veerweg.    

 

VERKOCHT 

 
Soort objectLigging
Omschrijving

Riante woonboerderij met erf en opstallen op 7.258 m2 grond.

Westerterpweg 16, 1774 NK Slootdorp

 

De woonboerderij is op een ruim erfperceel gelegen met drie schuren waarvan één met twee paardenboxen, een weide en een spoelplaats.

BROCHURE

VERKOCHT

     
     

Soort object

LiggingOppervlakte


Omschrijving

Cultuurgrond

Kolhornerkade, Kolhorn

06.41.63 ha


Twee percelen grasland, volgens Stiboka kalkarme kleigrond, de percelen zijn ontsloten middels een dam met hek naar de Kolhornerkade.
Gelegen in het Natuurnetwerk Nederland en worden verkocht onder voorbehoud dat ze blijvend beheerd worden met Natuurdoeltype N12.02 zijnde “Kruiden- en Faunarijk grasland”

BROCHURE

VERKOCHT 

     
     
Soort object

Ligging


Omschrijving

Woonboerderij met erf en opstallen

Westerterpweg 20, Slootdorp

Woonboerderij op erf van 3.265 m² met twee schuren en overkapping.

BROCHURE 

VERKOCHT

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Mientweg, Lutjewinkel
6 ha74 a 26 ca
Twee percelen grasland, volgens Stiboka kleigrond. Gelegen in het Natuurnetwerk Nederland en worden verkocht onder voorbehoud dat ze blijvend als beheerd worden met Natuurdoeltype N 13.01 zijnde “Vochtig weidevogelgrasland”.

VERKOCHT

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Burgerweg, Hippolytushoef
5 ha 57 a 97 ca
Eén perceel grasland, volgens Stiboka kleigrond. Gelegen in het Natuurnetwerk Nederland en wordt verkocht onder voorbehoud dat ze blijvend als beheerd worden met Natuurdoeltype N 12.02 zijnde “Kruiden- en Faunarijk grasland”.

VERKOCHT  

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf
22 ha 65 a50 ca
Prima zavelgrond, gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van tulpen.

Aangekocht 

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf
09 ha 68 a 96 ca
Prima zavelgrond, gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van tulpen.

Aangekocht 

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Oostermiddenmeerweg, Wieringerwerf
09 ha 68 a 96 ca
Prima zavelgrond, gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van tulpen.

Aangekocht 

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Landbouwgrond

Colijnweg, Dronten
12,64 ha
Zware zavel, gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en tulpenteelt.
Ontsloten middels betonnen kavelpad.

Aangekocht 

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Landbouwgrond

Hanzeweg, Dronten
13 ha
Zware zavel, gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van tulpen

Aangekocht

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Akkerbouwbedrijf met erf en opstallen

Medemblikkerweg 7, Wieringerwerf
42 ha
2,5 kavel prima zavelgrond, goed gedraineerd

Aangekocht

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Veerweg en Zwinweg te Anna Paulowna
ca 70 ha
7 kavels gedraineerde zavel tot kleigrond

Aangekocht

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Akkerbouwbedrijf met erf en opstallen

Zwinweg 19, Anna Paulowna
ca. 25 ha.
2 kavels prima zavelgrond en erf met opstallen.

Aangekocht

 
 
 

Soort object

Ligging


Omschrijving

Boerderij met Domeinschuur

Oostermiddenmeerweg 11, Wieringerwerf

Woonboerderij met Domeinschuur op een erf
Van 1.02.00 ha

VERKOCHT

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Westerterpweg 18, Slootdorp
ca. 18 ha
1 kavel prima zavelgrond, gedraineerd.

VERKOCHT

     
  Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Cultuurgrond

Veertweg te Noord-Scharwoude
ca 12,8 ha
3 kavels volgens Stiboka zware zavelgrond

VERKOCHT

     
Soort object

Ligging

Omschrijving

Woonboerderij met erf en opstallen

Wierweg 5, Slootdorp
Woonboerderij op erf van 4.565 m2 met twee schuren ca. 250 m2 en ca. 288 m2 groot.
Bekijk hier de brochure

VERKOCHT

     
Soort object

Ligging

Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Landbouwgrond

Molenweg, Slootdorp
24,5 ha
Gedraineerd, infiltratiegebied, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van bloembollen.

VERKOCHT

     
Akkerbouwbedrijf Wieringerwerf

Soort object
Ligging
Omschrijving

Akkerbouwbedrijf met erf en opstallen.
Zuiderdijkweg 3 te Wieringerwerf.
Zeer geschikt voor de vestiging van een intensief veehouderij bedrijf ca 4 ha groot.       

BROCHURE
VERKOCHT

     
Agrarisch onroerend goed

Soort object
Ligging
Omschrijving

Akkerbouwbedrijf met erf en opstallen.
Wierweg 16 Slootdorp
3 kavels prima lichte zavelgrond, goed gedraineerd en geschikt voor alle teelten

BROCHURE

VERKOCHT

     
akkerbouwbedrijf

Soort object
Ligging
Bedrijfsoppervlakte
Omschrijving

Akkerbouwbedrijf
Slootdorp
Molenweg 22
ca. 48 ha zavelgrond gedraineerd, geschikt voor de teelt van akkerbouwgewassen, veeteelt en tulpenteelt.
Prijs in overleg
VERKOCHT

     
Barsingerweg, Wieringerwaard

Soort object
Ligging
Bedrijfsoppervlakte
Adres
Omschrijving

Landbouwgrond
Wieringerwaard
ca. 30 ha
Barsingerweg te Wieringerwaard
Goed ontsloten percelen landbouwgrond.
Kleigrond gedeeltelijk gedraineerd geschikt voor akkerbouw, veeteelt en tulpenteelt.
Prijs in overleg.
VERKOCHT

     
Noord Zijperweg

Soort object
Ligging
Bedrijfsoppervlakte
Adres
Omschrijving

Landbouwgrond
Wieringerwaard
ca.12,5 ha
Noord Zijperweg Wieringerwaard
Goed ontsloten percelen landbouwgrond.
Zavelgrond, gedraineerd,  geschikt voor akkerbouw, veeteelt en tulpenteelt.
Prijs in overleg

VERKOCHT

     
Sluizerweg Wieringerwaard

Soort object
Ligging
Bedrijfsoppervlakte
Adres
Omschrijving

Landbouwgrond
Wieringerwaard
ca. 10 ha
Sluizerweg,   Wieringerwaard
Goed ontsloten perceel landbouwgrond.
Zavelgrond,gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van tulpen.
Prijs in overleg

VERKOCHT

     
Oostermiddenmeerweg te Middenmeer

Soort object
Ligging
Bedrijfsoppervlakte
Adres
Omschrijving

Akkerbouwbedrijf
Middenmeer
ca.41 ha
Oostermiddenmeerweg te Middenmeer
Akkerbouwbedrijf  met erf en opstallen.
Woonboerderij, Domeinschuur, kistenbewaring, schuurkas, garage en Romneyloods
Zavelgrond, gedraineerd,  geschikt voor akkerbouw, veeteelt en tulpenteelt.
Brochure beschikbaar.
Prijs in overleg.
VERKOCHT

     
Haringhuizerweg, Haringhuizen

Soort object
Ligging
Bedrijfsoppervlakte
Adres
Omschrijving

Landbouwgrond
Haringhuizen
ca. 10 ha
Haringhuizerweg,  Haringhuizen
Goed ontsloten percelen  landbouwgrond.
Kleigrond ,gedraineerd, geschikt voor akkerbouw, veeteelt en de teelt van tulpen.
Prijs in overleg
VERKOCHT

     
     

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op