Rentmeester Van der Horst
Van der Horst Rentmeesters

Disclaimer

Van der Horst Rentmeesters behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Horst Rentmeesters de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de tekst van deze website mag op enige wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Van der Horst Rentmeesters aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op deze website, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Van der Horst Rentmeesters zal bij, naar haar oordeel gebleken misbruik, een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Alle gegevens onder voorbehoud van typefouten.