Agrarisch taxateur
Agrarisch taxateur Van der Horst Rentmeesters

 

Taxaties

Verschillende redenen kunnen aanleiding zijn voor een (agrarische) taxatie. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsovername, de aan- of verkoop van onroerend goed of financiering. De waarde van een object wordt bepaald door de ligging, de staat van onderhoud, de functionaliteit en de marktvraag. Een goede beoordeling van al deze aspecten vraagt kennis en deskundigheid op het terrein van agrarisch onroerend goed in combinatie met een actuele kennis van de markt. Op basis hiervan kunnen wij een gedegen taxatierapport leveren.