Rentmeester Van der Horst
Rentmeester Van der Horst

 

Bemiddeling bij aan- en verkoop agrarisch onroerend goed

Bij agrarisch onroerend goed kunt u denken aan boerderijen, agrarische gronden en bedrijven, maar ook aan vrijstaande huizen, landgoederen en landhuizen.

Bij de verkoop van agrarisch onroerend goed begint het bemiddelingstraject met een oriënterend gesprek waarbij we het aanbod goed in kaart brengen. Om de prijs te kunnen bepalen, verrichten wij een taxatie. Vervolgens nemen wij het hele traject voor onze rekening: van de samenstelling van de verkoopbrochure en de publicatie in diverse media tot en met de onderhandeling over de prijs, het maken van de koopovereenkomst en de notariële afhandeling. Bovendien kunnen wij u begeleiden bij eventuele fiscale haken en ogen.

Bent u juist op zoek naar agrarisch onroerend goed? Dan helpen wij u uw wensen te inventariseren en gaan wij op zoek naar het object dat aan deze wensen voldoet. Daarbij kunt u profiteren van ons uitgebreide netwerk en onze kennis van de markt. Wij organiseren de bezichtiging en nemen de prijsonderhandelingen voor onze rekening. Wij maken de koopovereenkomst, verzorgen de notariële afhandeling en begeleiden u bij eventuele fiscale haken en ogen.
Natuurlijk doen wij alles in overleg zodat u steeds op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.