Rentmeester
rentmeester Van der Horst

 

Pachtzaken

Natuurlijk kunt u ervoor kiezen om een stuk grond op basis van een mondelinge overeenkomst of een zelfgemaakt contract te huren of verhuren. Zo lang de verstandhouding goed is, hoeft dat geen problemen op te leveren. Maar, bij het pachten van agrarische gronden komt meer kijken. Zo kan een mondelinge overeenkomst uitmonden in pachtvastlegging waardoor de pachter een leven lang recht heeft op de pacht van de desbetreffende grond. Wilt u dergelijke problemen voorkomen? Geef dan de sluiting van een officiële pachtovereenkomst uit handen aan Van der Horst Rentmeesters. Wij laten de correcte gegevens vastleggen bij de grondkamer en maken een waterdichte pachtovereenkomst op die duidelijkheid en zekerheid biedt voor de huurder en de verhuurder.