Agrarisch taxateur
Taxateur Van der Horst Rentmeesters

 

Onteigening

Onteigening gaat niet alleen gepaard met financiële, juridische en fiscale rompslomp; er komen vaak ook de nodige emoties bij kijken. In negen van de tien gevallen heeft u er immers niet om gevraagd. Vaak wonen families al generaties lang op dezelfde grond; die vertrouwde plek waar u zo’n band mee heeft opeens te moeten verlaten, kan veel losmaken.

Zeker in zo’n situatie is het fijn als u de onderhandelingen en verdere afhandeling uit handen kunt geven aan een deskundige die uw belangen optimaal behartigt. Op basis van onze ervaring met onteigening en kennis van de onteigeningswet kunnen wij er voor u het maximale uit halen. Wij begeleiden het hele traject – van de onderhandeling tot en de  advisering over de juridische en fiscale aspecten. Een prettige bijkomstigheid is dat de kosten voor advies en begeleiding bij onteigening worden vergoed door de overheid.