Agrarisch Makelaar

 

Ruimtelijke ordening

Als agrarisch ondernemer kunt u op allerlei manieren te maken krijgen met de consequenties van het overheidsbeleid. Zo kunnen bestemmingsplannen wijzigen waardoor uw toekomstplannen in gevaar komen. Bestemmingswijzigingen kunnen ook juist een enorme meerwaarde aan uw gronden geven. Bij bedrijfsbeëindiging kan de ruimte-voor-ruimteregeling interessant zijn voor u.

Moet u al deze veranderingen maar gewoon over u heen laten komen? Of kunt u er ook nog iets aan doen? U kunt er wel degelijk iets aan doen, zeker als u beschikt over de nodige tijd en kennis. U kunt uw belangen ook laten behartigen door Van der Horst Rentmeesters. Wij gaan namens u het gesprek aan met de desbetreffende instanties en zetten ons ervoor in om voor u het maximaal haalbare te bereiken.